MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP TĂNG TUỔI THỌ BÉP CẮT PLASMA

MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP TĂNG TUỔI THỌ BÉP CẮT PLASMA

– Dòng cắt, điện áp, tốc độ cắt, thời gian chờ đánh lửa (Pierce delay), lưu lượng khí hoặc độ cao đánh lửa (Pierce heigh) không được thiết lập đúng theo Cut Chart.
– Cố gắng cắt vật liệu có từ tính cao, kim loại có thành phần Nickel cao sẽ làm giảm tuổi thọ bép cắt. Việc kéo dài tuổi thọ bép cắt là khó khăn khi cắt các vật liệu từ hóa hoặc dễ dàng bị từ hóa.
– Bắt đầu hoặc kết thúc đường cắt vượt ra bên ngoài tấm kim loại,…… Và một số kinh nghiệm khác cho bép cắt của hypertherm và P 80. Khi khách hàng mua bép cắt mình sẽ tặng kèm.

bep cat plasma (1) béc cắt plasma (2)