BÉP CẮT POWERMAX105, 125 HYPERTHERM 45A, 65 A, 85 A

CÁC LOẠI BÉP CẮT PLASMA CNC 105A, 85A, 65A, 45A FINECUT

Bép cắt loại 2 dùng cho máy Powermax 105, Hypertherm,ngang tầm với Mỹ:

Bép cắt plasma 105 A

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là bep-cat-plasma-cnc-105-scaled.jpg

Bép cắt ngang hàng bép của Mỹ

Mã: 220990 

Giá: 65.000đ/cái

Điện cực 105 A:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ch%E1%BB%A5p-105A-m%C3%B3i.jpg

ĐIỆN CỰC MÃ 220842 (3) ĐIỆN CỰC MÃ 220842 (2)

Điện cực của ngang tầm Mỹ

Mã: 220842 

Giá: 100.000đ/cái

Bép cắt plasma cnc 85A và bép cắt plasma cnc 65A:

BÉC CẮT PLASMA MÃ 220816 BÉC CẮT PLASMA MÃ 220816 (4)

Bép cắt loại 2 ngang tầm của Mỹ: Mã: 220819    và   Mã: 220816

Giá: 65.000đ/cái.

Giá: 165.000đ/bộ

Sheild (đầu chụp): dùng cho bép 105A

bep-cat-plasma-shield-5-ma%cc%83-220993 bep-cat-plasma-shield-5-ma%cc%83-220993-3

CHỤP BẢO VỆ BÉP CẮT PLASMA 105A

Sheild mã: 220993

Giá: 205.000đ/cái.

Sheild (đầu chụp): dùng cho bép 65A và 85A

bep-cat-plasma-shield-5-ma%cc%83-220993-2 bep-cat-plasma-shield-5-ma%cc%83-220993

Sheild mã: 220817

Giá: 205.000đ/cái.

Bép cắt 125 A:

bép cắt plasma 125 A20160508_160158-1

Bép cắt 125: mã 220975

Giá: 115.000đ/cái

bép cắt 125 A

 Bép cắt 65: mã 420169

Giá: 115.000đ/cái

điện cực 125A 20160508_160513-1

Điện cực: mã: 220971

Giá: 175.000đ/cái

chụp 125A, chụp 65A 20160508_163625-1 20160508_163721 20160508_163747-1

Chụp 125A, mã: 220976,     Chụp 65A, mã: 420168

Giá: 225.000đ/cái

Bép cắt plasma cnc 45A finecut:


Nozzles 45 A 220930 (4)

Nozzles 45 A Fine Cut.  Mã: 220930. Giá: 60.000đ/cái.

Nozzles 45 A Fine Cut là loại bép dùng để cắt vật liệu mỏng từ 3 li trở xuống  cho đường cắt tinh với độ rộng đường cắt chỉ 1.1 mm trở xuống thay vì lớn hơn 1.5 mm như với bép cắt 45 A thông thường.

Để sử dụng bép 45 A Fine Cut bạn cần có thêm chụp bảo vệ (shield) 45 A Fine Cut.

shield 45 220948 (5) shield 45 220948 (1)

Shield: 45 A Fine Cut, Mã: 220945. Giá: 205.000đ/cái.

Điện cực:

điện cực 105 A

ĐIỆN CỰC MÃ 220842 (3) ĐIỆN CỰC MÃ 220842 (2)

Điện cực của Mỹ

Mã: 220842 

Giá: 100.000đ/cái.